TAVI yöntemi Türkiye’de ilk kez Amerikan Hastanesinde kullanıldı

16

Amerikan Hastanesi doktorlarından oluşan bir ekip Türkiye de bir ilki gerçekleştirerek TAVI (Transkateter Aort Valv Implantasyonu) yöntemiyle, 2 hastada kalbin aort kapağını, açık ameliyat olmadan değiştirdi. İşlem aylardır yurt içinde ve yurt dışında özel eğitim alan 16 kişilik bir ekip tarafından 25 Mayıs 2009 tarihinde başarı ile yapıldı. TAVI işlemi, lokal anestezi altında, narkoz verilmeden, anjiyo laboratuarında hastanın kasığından girilerek gerçekleştirildi

Amerikan Hastanesi doktorlarından oluşan bir ekip Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek TAVI (Transkateter Aort Valv Implantasyonu) yöntemiyle, 2 hastada kalbin aort kapağını, açık ameliyat olmadan değiştirdi. İşlem aylardır yurt içinde ve yurt dışında özel eğitim alan 16 kişilik bir ekip tarafından 25 Mayıs 2009 tarihinde başarı ile yapıldı. TAVI işlemi, lokal anestezi altında, narkoz verilmeden, anjiyo laboratuarında hastanın kasığından girilerek gerçekleştirildi. Hastaların göğüs kafesi açılmadan 2 saat içinde tamamlanan işlemden 6-8 gün sonra hastalar taburcu edildi. Hastalar yalnızca 24 saat yoğun bakım ünitesinde gözlem altında tutuldu. Ertesi gün normal servise çıkarılıp 4-6 gün normal serviste izlendikten sonra taburcu edilerek, günlük yaşamlarına döndüler. Yaklaşık bir aylık süre sonunda yapılan kontrollerde hastaların hayat kalitesinin belirgin bir şekilde düzeldiği gözlemlendi. Yerleştirilen yeni aort kapağının ilk günkü gibi iyi çalıştığı tesbit edildi.

Günümüzde, Dünyada ve Türkiye’de kalp kapaklarından aort kapağı darlığının(tıbbi adıyla aort stenozu) tedavisi açık kalp ameliyatı ile yapılıyor. Bu ameliyatlarda hastanın göğüs kafesi açılıyor, kalbin dar olan aort kapağı kesilip çıkartılıyor ve yerine yenisi dikiliyor. Ameliyat sonrası bir aya yakın bir süre içinde hasta normal yaşantısına dönebiliyor. Kapak daralmasına bağlı sıkıntıları başlayan insanlarda, 3-5 sene içinde ölüm riskinin yüzde 100′e yakın olduğu biliniyor. Bu ameliyatlarla hastaların bu riskinin ortadan kaldırılması hedefleniyor. Ancak, aort kapak darlığı olan hastaların bir kısmına yaşlarının yüksek olması veya operatif riskleri sebebiyle operasyon önerilememektedir. TAVI işlemi ise operasyon ihtiyacı olan, ancak risklerinin yüksek olması nedeniyle açık kalp operasyonu önerilemeyen bu grupta yapılmaktadır.

TAVI işlemi, günümüzde kalp aort kapağının, açık kalp ameliyatsız, büyük oranda kalp anjiyosu veya kalp damarlarına balon veya stent yapar gibi değiştirilmesine olanak sağlıyor. Bu yüzden hemen her hastada uygulanabiliyor. Bu yöntemle çaresiz hasta kalmamasını sağlamak amaçlanıyor. Dünyada henüz çok yeni olan bu teknik, açık kalp ameliyatının yerini almaktan ziyade, ondan faydalanamayanlara bir şans sunmayı hedeflese de, uzun vadede açık kalp ameliyatına alternatif hale gelebileceği öngörülüyor. Klasik yönteme göre avantajları olan TAVI, uzun bir eğitim süresinden geçen Amerikan Hastanesi TAVI Ekibi tarafından, anjiyo laboratuarında, hastanın göğüs kafesi açılmadan, kasıktan ve narkoz verilmeden gerçekleştiriliyor. Ekipte, kardiyologlar, kalp ve damar cerrahları, anestezi, radyoloji ve görüntüleme uzmanları, yoğun bakım doktorları ile uzman hemşire ve teknisyenlerden oluşan 16 kişi yer alıyor.

Amerikan Hastanesi Kardiyoloji Bölüm Başkanı Dr. Genco Yücel, dünyada özellikle son 1 yıl içinde binlerle ifade edilen sayıda hastada yapılan TAVI için, istatistiki verilerin toplanmaya başladığını belirtti: “En yeni bildirimlere göre TAVI’nin başarı şansı % 95-99 civarında, işlemden ölüm riski %5′in altında ve işlemde ciddi bir problem yaşama şansı toplamda %10 civarında olarak bildiriliyor. Açık kalp ameliyatı ile yapılan bir aort kapak değişimini, açık kalp ameliyatsız hale getiren bu girişim gelecek için ümit vaadediyor. Günümüzde bu teknik aort stenozu hastası olup ameliyat olamayan, kaderine terk edilen hastalar için çok iyi bir seçenektir. Gelecekle ilgili kesin bir öngörüde bulunmak yanlış olur. Ancak teknolojik ilerlemelerle bu tekniğin yakın bir gelecekte açık kalp kapak ameliyatına alternatif hale gelebileceği tahmin edilmektedir. “ dedi.

Kaynak : http://www.medimagazin.com.tr