TAVI yöntemi nedir?

kardionet3

1 – TAVI yöntemi nedir?
İngilizce ”transcatheter aortic valve implantation” ın kısaltılmışıdır. Kateterler kullanarak aort kalp kapağı yerleştirilmesi diye de ifade edebiliriz. Kalpte aort kapak darlığı (tıbbi adıyla aort stenozu) olan insanların açık kalp ameliyatı ile tedavi edilmeleri yüksek riskli bulunduğunda, uygulanması önerilen bir girişimdir.

Tercihen kasık damarı yoluyla vücuda girerek yapılır. Kasık damarı uygun değilse; göğüs duvarından direkt kalbe girerek veya omuz damarı gibi diğer damarlardan vücuda girerek yapılır. Kasık damarından yapıldığında kalp anjiyosu veya balon /stent işleminde olduğu gibi kasıktan kalbe ulaşıp, teller ve balonlar kullanılarak kalp kapağı geçilir, önce dar kapak genişletilir, ardından aynı sistemle yeni kapak, eski hastalıklı kapağın içine yerleştirilir. Göğüs duvarından direk olarak girildiğinde hastaya narkoz uygulanır. Ancak göğüs kafesi kesilmeden, meme ucunda küçük bir delik yoluyla kalbe ulaşılıp kapak değiştirilir.

2 – Dünyada ne kadar zamandır uygulanıyor?
Dünyada ilk hasta 2002 yılında Fransa’da tedavi edilmiştir. O günkü koşullarda daha farklı malzeme ve kalbe ulaşım yollarıyla yapılan bu işlem bugünkü kullanılan haline 2005′ten sonra gelmiştir. Yani bugünkü malzeme ve kullanılan teknik son 3-4 senedir vardır.

3 – Türkiye’de ilk olarak ne zaman uygulanmış ve kaç hasta üzerinde gerçekleştirilmiştir?
Türkiye’de ilk olarak 25 Mayıs 2009 tarihinde, İstanbul Amerikan Hastanesi’nde, yaklaşık 1 senelik bir eğitim süreci sonrasında 16 kişilik doktor, hemşire ve teknisyenleri içeren bir ekip tarafından 2 hastada uygulanmıştır.

4 – Bu yöntem kalp ameliyatlarına nasıl bir yenilik getirmiştir?
ABD’den gelen bir istatistik bilgiye göre Batılı toplumlarda, aort kapak darlığından operasyon gereken hastaların yarısı 75 yaşın üzerindedir. TAVI işlemi aort stenozu olup, yaşlarının ileri olması veya başka sistem problemleri; akciğer, karaciğer, böbrek, beyin, vs… gibi; olan hastaları çaresizlikten kurtarmıştır. Toplumda nüfusun günden güne yaşlandığı ve birçok insanın kronik rahatsızlıklarla daha da uzun yaşamaya devam ettiği düşünülürse, artan oranda insanda aort stenozu problemi olacaktır. TAVI bu insanlara çare sunabilmeyi sağlamıştır. Bu olanakla birlikte TAVI, kalp kapak ameliyatlarında göğüs kafesini kesmeden de kapak değiştirilmesinin önünü açarak bu alanda yeni bir düşünceye geçişi sağlamıştır.

5 – Yöntemin avantajları nelerdir?
Kasıktan yapıldığı takdirde genel anestezi, yani narkoz gerektirmemektedir. Göğüs kafesinin kesilmesi gerekmeden yapılmaktadır. Hastanın iyileşme dönemi kısalmıştır.

7 – İleride açık kalp ameliyatının yerini alması mümkün müdür, neden?
Tıpta bir çok ameliyat artan oranlarda vücudun bütünlüğünü bozmadan yapılır hale gelmiştir. Endoskopik cerrahiler, her organ sisteminin ameliyatlarında artan oranlarda yapılmaktadır. Kalp damar hastalıklarında da bundan 20 yıl evvel, girişim gerektiren hastaların çoğunluğu %60-40 oranında açık kalp ameliyatı ile by-pass olurken; 1990 yılları başından itibaren stent teknolojisinin ortaya çıkıp, sonra ilaç kaplı stentlere doğru değişmesi ile tecrübe ve teknolojinin süratle ilerlemesi sonucunda hastaların çoğunluğunda problem yüzde 80-20 oranında koroner stentlerle tedavi edilmektedir.

Gelecekte kapak tedavisinde de bu yönde bir değişim olabileceğini hissetmemek mümkün değildir. Ancak konu aort stenozu ve TAVI olunca dikkat çekmemiz gereken nokta ümit vaad eden, çok yeni bu işlem hakkında uzun vadeli sonuçlara dair bir bilgimizin olmadığıdır. Tıbbın her alanında ilerlemeler, eski olup en uygun olarak kabul edilen teknik veya teknoloji ile yeni gelen, ümit vaad edenin bilimsel olarak kıyaslanıp daha iyinin bulunmaya çalışılmasına dayanır. Aort kapak darlığı konusunda da bu yönde araştırmalar devam etmektedir.

8 – Hasta seçimi neye göre yapılmaktadır?Uygulamanın olmayacağı durumlar nelerdir?
1. ÖNCE Ekokardiografi yani kalp ultrasonu ile kalp kapağı uygunluğu değerlendirilir Kapak darlık derecesi ve dış çapına bakılır.

2. SONRA
Tomografik tetkik ile kasık, bacak damar uygunluğu değerlendirilir.

3. SONUÇTA
- Karar verilir
- Kapak ve kasık damarları uygunsa transfemoral, yani kasık yoluyla,
- Kapak uygun ancak, kasık damarları uygun değil ise transapikal, yani direkt olarak,göğüs duvarından, kalbe girmek yoluyla yapılır

4. EĞER
Ekokardiografi ile kalp kapağının uygun boyutta olmadığı görülürse, bu uygulamanın yapılamayacağı en önemli durumdur.
9 – Hedef nedir?
Günümüzde hedef aort stenozu olup, operasyon gereken insanların risk durumu ne olursa olsun, sorunlarını çözebilmektir. İnsanlara yaşı ne olursa olsun, daha kaliteli bir yaşam sunabilmektir. Unutulmamalıdır ki; insanlar 80 yaşın üzerinde de rahat uyumaya, veya sorunsuz tuvalete gidebilmeye ihtiyaç duyarlar.

10 – Ameliyatı geçiren hasta günlük yaşamına ne zaman dönebilir?

TAVI İşleminden sonraki gün, kişi hastanede günlük işlerini görebilir hale gelir. Haftasına hastaneden çıktığında fiziksel aktivitelerinde özgürdür.

This post is also available in us.