OMÜ’de ameliyatsız kalp kapak nakli gerçekleşti

omu2

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kardiyoloji doktorları Orta Karadeniz’de bir ilke imza attılar. Yaşları 69 ila 85 arasında değişen iki hastaya ameliyatsız kalp kapak nakli yapıldı. 

omu1

Uzun zamandır nefes darlığı çeken 85 yaşındaki H. H. Ö.’nün yapılan tetkiklerinde Aort kalp kapağında ileri düzeyde darlık tespit edildiğini belirten Yrd. Doç. Dr. Korhan Soylu, “Hastanın yaşının ilerlemiş olması ve ek hastalıkları nedeniyle ameliyat yüksek riskliydi. Hastaya bu nedenle ameliyatsız kalp kapağı nakli uygulandı.” dedi.
Bir diğer hasta 69 yaşındaki Ş. Ç.’ye de yine ameliyatsız aort kapak yerleştirilmesi yapıldı. Her iki hasta da geçirdikleri operasyon sonrasında eski sağlıklarına kavuştuklarını belirterek doktorlarına teşekkür ettiler.
Öte yandan Orta Karadeniz’de bir ilki başaran Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Başkanı Prof. Dr. Özcan Yılmaz ve Yrd. Doç. Dr.Korhan Soylu ilk kez uygulanan ameliyatsız kalp kapak nakli hakkında şunları söylediler: “Kalp kapak hastalıkları oldukça yaygın olarak görülen önemli kalp hastalıkları arasında sayılabilir. Uzun yıllar cerrahi olarak tedavi edilen kapak hastalıklarının tedavisinde son yıllarda hatırı sayılır gelişmeler ortaya çıkmıştır. Önceleri mitral kapak darlıkları ameliyatsız olarak balon ile tedavi edilebilmiş daha sonra aort kapak darlıkları ameliyatsız olarak tedavi edilebilir hale gelmiştir.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Kliniği’nde 2 hastanın aort kapakları kasıktan yapılan bir müdahale ile ameliyatsız olarak başarılı bir şekilde değiştirilmiştir. Orta Karadeniz’de ilk defa  uygulanan bu işlemle özellikle ameliyat olamayan yaşlı aort kapak hastalarına bir tedavi seçeneği sunulmuş olmaktadır. Yapılan bu kapak değiştirme işleminden hemen sonra hastalar hemen ayağa kalkabilmekte ve uzun süre hastanede ve daha sonrada evde yatmalarına gerek kalmadan günlük yaşamına dönebilmektedirler.
Ameliyatsız aort kapak yerleştirme işlemi (TAVİ: Transcatheter Aortic Valve Implantation) ciddi aort kapak darlığı olan hastalarda uygulanan bir yöntemdir. Aort darlığı özellikle yaşlı hastalarda  ciddi kalp yetmezliğine neden olarak ölümlere neden olmaktadır. Asıl tedavisi cerrahi olmakla birlikte, özellikle yaşlı hastalarda ameliyat risklerinin yüksek olması nedeni ile her hastada ameliyat yapılamamaktadır. TAVİ işlemi bu hastalarda önemli bir tedavi seçeneğidir.  Kasıktan femoral arter (kasık atardamarı) yoluyla uygulanmaktadır. Atardamar içinden ilerletilen kapak kalbe kadar ilerletilerek kalp içine yerleştirilmektedir. Toplam işlem süresi ortalama bir-iki saat kadar sürmektedir. Kasıkta açılan küçük bir kesi dışında hastanın vücudunda herhangi bir ameliyat yarası olmaması ve kalp kapağının işlem sonrası çalışmaya başlaması ile birlikte hastalarda hızla düzelme ve kısa sürede taburcu edilmeleri mümkün olmaktadır. Ameliyat riskinden çok daha düşük riskle işlem yapılabilmektedir.”

This post is also available in us.